Yüzey İşleme Standartları

Yüzey işleme standartların bazıları aşağıdaki gibidir;

 • TS EN 15520 ısıl püskürtme - Isıl püskürtme ile kaplanmış bileşenlerin yapısal tasarımı için tavsiyeler
 • TS EN ISO 2143 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu - Asite daldırılarak yapılan ön işlemden sonra anodik oksidasyon kaplamaların absorplama gücündeki kaybın değerlendirilmesi
 • TS EN ISO 2931 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu - Anodik oksit kaplamaların tespit kalitesinin admitans kaybı ölçümüyle değerlendirilmesi
 • TS EN ISO 3210 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Anodik oksidasyon - Asit ön işlemi yapılmaksızın fosforik asit/kromik asit çözeltisine daldırmadan sonra anodik oksit kaplamaların tespit kalitesinin kütle kaybı ölçümüyle değerlendirilmesi
 • TS EN ISO 7599 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu - Alüminyum üzerindeki anodik oksidasyon kaplamalar için genel özellikler
 • TS EN ISO 6719 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarıın anodik oksidasyonu - Bölüm 12: Bütünleştirici küreli cihazlar kullanılarak alüminyum yüzeylerin yansıma karakteristiklerinin ölçülmesi
 • TS EN ISO 2085 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyon (eloksal ) kaplaması ince anodik oksidasyon (eloksal) kaplamaların süreklilik kontrolü - Bakır sülfat deneyi
 • TS EN ISO 2376 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarıın anodik oksidasyon (eloksal kaplama)- Elektriksel delinme geriliminin tayini
 • TS EN ISO 8993 Alüminiyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu (eloksal kaplama)- Oyuk korozyonunun değerlendirilmesi için sınıflandırma sistemleri - Grafik yöntemi
 • TS EN ISO 10215 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu (eloksal kaplama) - Anodik oksidasyon (eloksal) kaplamaların görüntü netliğinin gözle tayini-Grafik ölçek metodu
 • TS EN ISO 14921 Isıl püskürtme - Makina elemanları için ısıl püskürtme ile elde edilmiş kaplama uygulama yöntemleri
 • TS EN ISO 3613 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Çinko, kadmiyum, alüminyum-Çinko alaşımı ve çinko-Alüminyum alaşımı üzerindeki kromat dönüşüm kaplamaları - Deney yöntemleri
 • TS EN ISO 13123 Metalik ve diğer organik olmayan kaplamalar-Sıcaklık gradyanında ısıl sınır kaplamaları için çevrim ısıtması deney yöntemi
 • TS EN ISO 9717:2013 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Metallerde fosfat dönüşüm kaplamalar
 • TS EN ISO 10111 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Birim alanda kütle ölçümü-Gravimetrik ve kimyasal analiz metotlarının gözden geçirilmesi
 • TS EN ISO 27830 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Metalik ve inorganik kaplama özellikleri için ana esaslar
 • TSE CEN/TS 16599 Fotokataliz - iletken malzeme ve bu koşulların ölçüm fotokatalitik özelliklerini test etmek için ışınlama koşulları
 • TS EN ISO 12671 Termal püskürtme- Termal püskürtmeli kaplamalar- Teknik resimler üzerinde sembolik gösterimler
 • TS EN 4707:2014 Havacılık serisi – Altı değerlikli kromsuz alüminyum ve alüminyum alaşımlarının asitle temizlenmesi
 • TS EN ISO 12736 Petrol ve doğalgaz sanayileri - Boru hatları, sondaj akışkanı hatları ve deniz altı yapıları için yaş ısıl yalıtım kaplamaları
 • TS EN ISO 14919 Isıl püskürtme - Alevli ve ark püskürtme için teller, çubuklar ve kordonlar - Sınıflandırma -Teknik teslim şartları
 • TS EN ISO 14920 Termal püskürtme - Kendiliğinden pastalı alaşımların püskürtülmesi ve eritilmesi (ISO 14920:2015)
 • TS EN ISO 12736 Petrol ve doğalgaz sanayileri - Boru hatları, sondaj akışkanı hatları ve deniz altı yapıları için yaş ısıl yalıtım kaplamaları
 • TS ISO 10216 Metal oksit kaplamalar- Onadik oksidasyonla (eloksal) kaplanmış alüminyum ve alüminyum alaşımları- Anodik oksidasyon kaplamaların görüntü niteliğinin alet ile tayini- Aletli metotlar
 • TS ISO 9588 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Hidrojen kırılganlığı riskini azaltmak için demir veya çeliğin kaplama sonrası işlemleri
 • TS ISO 9587 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - hidrojen kırılganlığı riskini azaltmak için demir veya çeliğin önişlemi
 • TS EN ISO 12679 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme için tavsiyeler
 • TS ISO 15730/T1 (Numara tadili TS EN ISO 15730)Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Paslanmaz çelikte yüzey düzgünleştirme ve pasifleştirme aracı olarak elektrolitik parlatma
 • TS EN 16813 Termal spreyleme - Termal spreylenmiş demir dışı metal kaplamaların elektrik kondaktivitesinin (iletkenliğinin) indüksiyon akımı uygulanarak ölçülmesi
 • TS EN ISO 14916 Termal püskürtme-Çekme yapışma dayanımının tayini
 • TS EN 16845-1 Fotokatalitik - Katı / katı koşullar altında absorbe edilmiş organik maddeleri kullanarak kirlenme önleyici kimyasal aktivite - Bölüm 1: Gözenekli yüzeylerde boyalar
 • TS EN 1274 Isıl püskürtme - Tozlar - Bileşim ve teknik tedarik şartları
 • TS 1385 ISO 2135 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu (eloksal kaplama)- Renkli anodik oksit kaplamaların ışık haslığının yapay ışık kullanılarak hızlandırılmış tayini
 • TS EN 1395-3 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 3: Ark püskürtme
 • TS EN 1395-4 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 4: Plazma püskürtme
 • TS EN 1395-5 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 5: Hücrede plazma püskürtme
 • TS EN 1395-6 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 6: Maniplatör sistemleri
 • TS EN 1395-7 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 7: Toz besleme sistemleri
 • TS EN 1395-1 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 1: Genel şartlar
 • TS 2674 EN ISO 2360 Manyetik olmayan, iletken ana malzemeler üzerindeki yalıtkan kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçülmesi - Genliğe duyarlı girdap akım yöntemi
 • TS 2675 EN 12373-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Anodik oksidasyon (eloksal kaplama) - Bölüm 7: Asitle ön işleme tabi tutulan kaplamaların gözenek kapatma işleminin ardından fosforik asit/kromik asit çözeltisi içerisine daldırıldıktan sonra kütle kaybının ölçülmesiyle kalite değerlendirilmes
 • TS 2967 EN ISO 2063 Termal püskürtme - Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Çinko, alüminyum ve bu metallerin alaşımları
 • TS 3290 EN ISO 3868 Metalik kaplamalar ve organik olmayan diğer kaplamalar-Kaplama kalınlıklarının ölçülmesi-Fizeau-Polikromatik ışınla-İnterferometri metodu
 • TS EN ISO 3882 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - kalınlık ölçme yöntemlerinin karşılaştırılması
 • TS EN ISO 6581:2010Alüminiyum ve alüminyum alaşımlarının eloksal kaplaması- Renkli eloksal kaplamaların morötesi ışık ve ısıya karşı karşılaştırmalı solmazlığının tayini
 • TS EN ISO 7759 Alüminyum ve alüminyum alaşımları -Gonifotometre yada sınırlı goniofotometre kullanılarak alüminyum yüzeylerin yansıma karekteristiklerinin ölçülmesi
 • TS EN ISO 12690:2010 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Isıl püskürtme koordinasyonu- Görevler ve sorumluluklar
 • TS EN 13887 Yapısal yapıştırıcılar - metallerin ve plastiklerin yapıştırma öncesi yüzey hazırlama kılavuzu
 • TS EN ISO 14918 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapan kişileri onaylama deneyi
 • TS EN ISO 14922-1 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 1:Seçme ve kullanma kılavuzu
 • TS EN ISO 14922-2 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 2:Kapsamlı kalite özellikleri
 • TS EN ISO 14922-3 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 3:Standard kalite özellikleri
 • TS EN ISO 14922-4 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 4:Temel kalite özellikleri
 • TS EN ISO 14924 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme kaplamalarının son ısıl işlemi ve son işlemi
 • TS EN 15339-2 Isıl püskürtme - Isıl püskürtme teçhizatı için güvenlik şartları - Bölüm - 2: Gaz kontrol üniteleri
 • TS EN 15340 Isıl püskürtme - Isıl püskürtme kaplamalarının kesme yükü direncinin tayini
 • TS ISO 15730 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Paslanmaz çelikte yüzey düzgünleştirme ve pasifleştirme aracı olarak elektrolitik parlatma
 • TS EN ISO 17836 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme için yığma veriminin tayini (ıso 17836:2004)
 • TS EN ISO 18332 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Gözeneklilik ile ilgili tarifler
 • TS EN ISO 8994:2011 Alüminyum ve alüminyum alaşımlar- Anodik oksidasyon (eloksal)- Oyuk korozyonun değerlendirilmesi için derecelendirme sistemi- Izgara metodu